Guruku Teladanku: Belajar Adab Sebelum Ilmu

Description

Dunia pendidikan Islam meletakkan pendidikan adab pada posisi yang sangat penting, bahkan murid-murid yang belajar pada sebuah lembaga pendidikan dasar/kuttab pada masa-masa kejayaan Islam dahulu diwajibkan belajar adab sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain.

Back to Top
Logo star-snippets.com